Azorim Momen | BAT-YAM

החוברת לרבות ההדמיות וכל המוצג בה הינה להתרשמות ולהמחשה בלבד. ייתכנו שינויים והתאמות בהתאם לדרישות הרשויות ו/או החלטות החברה. רק הסכם מכ ,ר לרבות מיפרט המכר והתכניות שיצורפו אליו, שייחתם בין הקונה לבין אזורים, יחייב את הצדדים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי פרטי ריהוט, אביזרים, ריצוף, לרבות ריצוף עץ ("דקים"), פרגולות, מתקנים, צמחיה, כלים וכיו"ב, הכלולים בהדמיות אשר בחוברת, נועדו להמחשה בלבד ואינם כלולים בפרויקט ו/או בדירה הנמכרת. כן מובהר כי המוצג בחוברת ובהדמיות ביחס לבנייני המשרדים/תעסוקה ולשטחי המסח ,ר אינו סופי והוא נתון לשינויים בהתאם להחלטות החברה. הנתונים המוצגים בחוברת בקשר עם סביבת הפרויקט, לרבות הקו האדום של הרכבת הקלה, אינם באחריות החברה ואינם מהווים כל מצג מצד החברה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=